Våra tjänster

Professionell hjälp av varumärkesjurist

Vi har lång erfarenhet och därmed god insikt i och förståelse för våra klienters olika affärsområden, vilket ger dig fördelar såväl kvalitetsmässigt som ekonomiskt. Ta hjälp av en auktoriserad varumärkesjurist för att hitta lösningen för er.

Tack vare vår långa och gedigna erfarenhet så hanteras exempelvis varuförteckningar, samexistensförhandlingar, licensavtal och samarbetsavtal med insikt, förståelse och god kunskap, vilket ger fördelar såväl kvalitetsmässigt som ekonomiskt för dig som klient, och underlättar arbetet med att t ex få igenom en varumärkesansökan till en varumärkesregistrering.

Våra klienter är huvudsakligen verksamma inom följande branscher:

Avfallshantering
Bioteknik
Bygg och anläggning
Elektronikindustri
Hotell
Konsumentprodukter
Kemiska produkter
Konsultverksamhet företagsorganisationer
Material och nanoteknik
Life science
Livsmedel

Medicinteknik
Miljö
Mjukvara
Mät- och precisionsinstrument
Naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling
Farmakologi
Restaurang
Skogs- och jordbruk, trädgård
Transport
Utbildning
Uthyrning och leasing