Upphovsrätt

Upphovsrätt – copyright på engelska – skyddar konstnärliga verk men även t ex texter och formgivna vardagsföremål (brukskonst). 

Om upphovsrätt

En förutsättning för upphovsrätt är att materialet måste ha visst mått av originalitet och särprägel.

Upphovsmannen/skaparen har ensamrätt att få betalt för sitt arbete, och bestämma hur det får användas.

Som huvudregel uppstår rättigheten automatiskt när ett verk skapats, det vill säga utan registreringsförfarande, som fallet är i Sverige och inom EU, men i vissa länder, till exempel i Filippinerna, så behöver upphovsrätten registreras för att äga giltighet.