Auktoriserat varumärkesombud

Vi är ditt varumärkesombud i Sverige, EU och övriga världen och verkar inom Sverige, EU och internationellt.

Ett helhetsperspektiv

Majoriteten av våra klienter uppskattar vår rådgivning kring hur man ska tänka; vad är viktigt, vad behöver prioriteras nu och vad kan/bör hanteras framöver. Allt för att rättigheter ska erhållas i rätt tid och på rätt plats, och kunna bibehållas under många år.

Aros Varumärken & Juridik AB

Vi är ett auktoriserat varumärkesombud och har har lång och gedigen erfarenhet av rådgivning till klienter inom immaterialrätt:
 • Ansökningar och överklaganden
 • Tvister
 • Förhandlingar
 • Samexistensfrågor
 • Strategifrågor
 • Förundersökningar
 • Licenser
 • Avtalsfrågor
 • Varumärkesbevakningar
 • Intrångsfrågor
 • Snyltning
 • Juridisk rådgivning utifrån ett affärsmässigt perspektiv, det vill säga rådgivning baserad på förståelse för klientens verksamhet och kommersiella överväganden.
Vi har ett stort och etablerat nätverk av lokala samarbetspartners världen över. Vårt mål är alltid att tillhandahålla den mest praktiska lösningen som passar våra klienters juridiska och affärsmässiga utmaningar och mål, så kostnadseffektivt som möjligt.

Våra klienter är huvudsakligen verksamma inom följande branscher:

Avfallshantering
Bioteknik
Bygg och anläggning
Elektronikindustri
Hotell
Konsumentprodukter
Kemiska produkter
Konsultverksamhet företagsorganisationer
Material och nanoteknik
Life science
Livsmedel

Medicinteknik
Miljö
Mjukvara
Mät- och precisionsinstrument
Naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling
Farmakologi
Restaurang
Skogs- och jordbruk, trädgård
Transport
Utbildning
Uthyrning och leasing

Ansvarig jurist är grundaren av företaget, Karin Richardson, auktoriserat svenskt varumärkesombud samt auktoriserat EU-varumärkes- och designombud.