Avtalsrättslig rådgivning

Vi kan hjälpa dig att upprätta och granska alla former av affärsjuridiska avtal.

Om avtal

Ett riktigt bra avtal kan leda till att inga konflikter uppstår eftersom situationerna redan klargjorts i avtalet. Om en fråga är känslig att diskutera under avtalsförhandlingen, ja då är det en fråga där risken är stor att den kommer att generera en konflikt.

En grundförutsättning för ett bra avtal är att det utgår från den specifika situationen och de specifika parterna.

Om ett avtal är bra eller dåligt blir oftast uppenbart först vid en tvist. Ett muntligt avtal är avtalsrättsligt lika giltigt som ett skriftligt, men det är betydligt svårare att bevisa vad man kommit överens om. Genom att ta hjälp med avtalsrättslig rådgivning säkerhetsställer båda parter att avtalet täcker viktiga frågor.

Vi kan hjälpa dig med avtalsrätt och att granska och/eller upprätta avtal som exempelvis:

  • Sekretessavtal
  • Samexistensavtal
  • Royaltyavtal
  • Förlikningsavtal
  • Licensavtal
  • Överlåtelseavtal

Kontakta oss

Vi kan ge dig svar och mer information! 

Välkommen att kontakta ansvarig jurist Karin Richardson.

E-post: Karin.Richardson@arosjuridik.se 
Tel: 070-378 20 03