Immaterialrättsliga tvister och förhandlingar

Många tvister kan lösas genom förhandlingar mellan parterna. Vi assisterar i bedömning av den aktuella konflikten och ger råd om den lämpligaste åtgärden.

Tvister, förhandlingar och varumärkesintrång

När en IP-rättighet kränks är det viktigt att agera, annars finns det en risk att rättigheten på sikt kan gå förlorad. I många fall är det tillräckligt att kontakta den som begår intrång (med ett varningsbrev) och begära att agerandet upphör. I andra fall kan det vara bättre att vidta rättsliga åtgärder direkt, t ex genom att lämna in en invändning eller ansökan om hävning till registreringsmyndigheten.

Många immaterialrättsliga tvister kan lösas genom förhandlingar mellan parterna. Vi har stor erfarenhet av konflikthantering och intrångsärenden, såväl administrativa sådana (som handläggs vid registreringsmyndighet) i Sverige och vid EUIPO som vid allmän domstol. Vi assisterar i bedömning av den aktuella konflikten och ger råd om den lämpligaste åtgärden.

För att på ett så tidigt stadium som möjligt få kännedom om nya eventuellt kränkande varumärken är det bästa att ha bevakning på varumärket. Det är betydligt billigare att invända mot nya varumärkesansökningar än att häva en registrering alternativt ansöka om stämning pga varumärkesintrång.

Vi kan bistå med:
– Bevakning av ditt varumärke
– Analys av konflikter och råd om lämpligaste åtgärd
– Varningsbrev, såväl att utforma som att bemöta
– Förlikningsförhandlingar
– Invändningar, såväl att invända mot en registrering som att försvara mot en invändning
– Hävning av tidigare registreringar

Genom ett stort internationellt nätverk har vi också stor kunskap om intrångsärenden utanför Sverige och EU.

Kontakta oss

Vi kan ge dig svar och mer information! 

Välkommen att kontakta oss.

E-post: mail@arosjuridik.se 
Tel: 070-378 20 03