Strategi för dina immateriella tillgångar

Strategifrågor är väsentliga när det kommer till juridiska frågor. Kostnadseffektivt
varumärkesskydd och mönsterskydd inkluderar strategisk och global planering. Om du
behöver råd och vägledning kring strategiska frågor avseende varumärken, design, företagshemligheter eller upphovsrätt så är du välkommen att kontakta oss.

Att tänka strategiskt kring immaterialrättsliga frågor

Om du behöver råd och vägledning kring strategiska frågor avseende varumärken, mönster, företagshemligheter eller upphovsrätt så är du välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig med att ta fram en strategi för dina immateriella tillgångar.

Vi assisterar er i form av råd och dialog kring hur ni bör tänka avseende:

 • När och var ni ska ansöka om immaterialrättsligt skydd
 • Strategiskt värdehöjande
 • Produktvarumärke eller s.k. housemark
 • Försäkring kontra oregistrerad användning
 • Territoriella avvägningar
 • Lämpliga respektive olämpliga tidpunkter i olika sammanhang
 • Användningstvång
 • Intyga/bevisa att varumärket används
 • Korrekt användning
 • Behov av och utformning av varumärkesmanual
 • Bevakning

Kontakta oss

Vi kan ge dig svar och mer information!

Välkommen att kontakta oss.

E-post: mail@arosjuridik.se 
Tel: 070-378 20 03