Mönsterskydd

Design och mönster syftar till samma sak, i dagligt tal används oftast ordet design men i lagen används ordet mönster.

Vi hjälper dig med designskydd/mönsterregistrering. Om någon kopierar din design är det lättare att bevisa att den är din om du har en registrering.

Designskydd och designregistrering

En produkts, eller en del av en produkts, utseende eller utsmyckning kan registreras, men inte produktens funktion. Det kan vara linjer, konturer, färger, former, grafiska symboler, gränssnitt, typsnitt, förpackningar med mera.

Designen måste vara unik, det vill säga ny och särpräglad. Ensamrätt erhålls genom mönsterregistrering.

En designregistrering är en ekonomisk tillgång och kan ge dig ett värdefullt försprång i förhållande till konkurrenter, och därmed större marknadsandel.

Skillnaden mellan designskydd och patent är att patentet skyddar en teknisk lösning men inte hur produkten ser ut. Själva utseendet kan skyddas av en designregistrering.